ANA SAYFA   FAALİYET ALANLARIMIZ   PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ   AVM VE PROJE YÖNETİMİ
AVM VE PROJE YÖNETİMİ
 •   Alışveriş merkezinin yönetilmesi için işletme planı ve bütçesinin hazırlanması.
 •   Alışveriş merkezi organizasyon şemasının ve görev tanımların oluşturulması.
 •   Yönetim şartlarının belirlenmesi.
 •   Yönetim kadrosunun belirlenmesi ve yönlendirilmesi.
 •   Proje yönetim ekibinin eğitilmesi.
 •   Alışveriş merkezi raporlama ve denetim mekanizmasının oluşturulması.
 •   Yıllık hedeflerin; ulaşılmak istenen bütçe, ziyaretçi sayısı vb. gibi hedeflerin belirlenmesi ve dönemlik verimlilik raporlarının hazırlanması.
 •   Yönetim ve yatırımcı ilişkilerinin koordine edilmesi, yatırımcıya sunulacak faaliyet, durum ve bütçe bilgilendirme raporların hazırlanması.
 •   Pazarlama planı, pazarlama bütçesinin hazırlanması ve uygulanması.
 •   Gayrimenkulün piyasa değerinin korunması ve kıymetlendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, doğru konumlandırma çalışmaları ile itibarını artıracak şekilde yönetilmesi.
 •   Konularında uzman temizlik, güvenlik, teknik ve diğer tüm alt yüklenicilerin belirlenmesi ve yönetilmesi.
 • DETAY