ANA SAYFA   FAALİYET ALANLARIMIZ   PROJE ÖNCESİ HİZMETLER   FİZİBİLİTE VE RAPORLAMA
FİZİBİLİTE VE RAPORLAMA
  •   Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması.
  •   Gelir ve gider süreç yönetimi.
  •   Kiralama alanlarına ve müşteri öngörülerine göre marka karması oluşturulması.
  •   Kiralama şartlarının önerilmesi.
  •   Bölge, rekabet ve piyasa koşullarını göz önüne alarak optimum fiyatlandırmanın oluşturulması ve kârlılık analizlerinin yapılması.
  • DETAY